Netwerk: met wie werken we samen
Nederlands Franšais Deutsch English
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen wordt gesteund door drie partners:

De onderlinge samenwerking wordt stelselmatig bevorderd door een coördinerende rol voor de vijf kerken op te nemen op het vlak van behoud en beheer, onderzoek, publiekswerking en communicatie.

 

Een tweede hoofddoelstelling is het smeden van stevige samenwerkingsverbanden met de stedelijke en provinciale diensten, waardoor een inbedding in het culturele veld van de stad, de regio en Vlaanderen kan ontstaan.

 

Verder wordt intensief samengewerkt met:

De vzw Monumentale Kerken Antwerpen is aangesloten bij het Forum voor Erfgoedverenigingen Lien externe.

 

Het FORUM heeft een netwerk van 281 erfgoedverenigingen in Vlaanderen en Brussel en richt zich op de zorg voor monumenten, landschappen, archeologie en mobiel erfgoed met een tijdelijk onroerend karakter zoals varend, rollend, rijdend, vliegend erfgoed en erfgoed van vermaak.

Centraal staat het verlenen van allerlei diensten en het vormen van een intermediair tussen de erfgoedverenigingen en de verschillende overheidsinstellingen.


ECCE - calamiteitenplannen
33 erfgoedbeherende instellingen uit Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent, waaronder acht kerken, startten in november 2007 samen met een preventieproject calamiteitenplanning. Het project kreeg de naam ECCE, dat staat voor Eerste hulp bij Calamiteiten van Cultureel Erfgoed. Het project is een samenwerking tussen de vzw Monumentale Kerken Antwerpen, de erfgoedcellen van Antwerpen, Mechelen, (...) (Meer...)


(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS