Organigram
Nederlands Franšais Deutsch English
Kerkfabriek

 

De Sint-Pauluskerk wordt beheerd door een kerkfabriek, een autonome openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie, onder toezicht van de kerkelijke en burgerlijke overheid, met name de bisschop en de gemeente. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad die is samengesteld uit volgende raadsleden:

 

De heer Walter Vrinssen

voorzitter

e-mail popup

 

De Heer Paul Pasmans

secretaris

e-mail popup

 

De heer Jean-Marie Wielemans 

penningmeester

e-mail popup

 

De heer Walter Steenwegen

raadslid

e-mail popup

 

Mevrouw Madeleine Manderyck

raadslid

e-mail popup

 

 

Parochie

 

Z.E.H. Paul Scheelen

pastoor

Parochiesecretariaat

Sint-Paulusstraat 22 - 2000 Antwerpen  

tel. 03 231 33 21

e-mail popup

www.sint-paulusparochie.be

Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 u.

 

 

VZW Sint-Paulusvrienden

 

Voor het openstellen van de kerk voor het grote publiek en het promoten van haar rijk cultuurhistorisch patrimonium werd in 1982 een vzw opgericht. Eén van de doelstellingen is het behoud en herstel van het patrimonium van de Sint-Pauluskerk. Daarnaast wordt de kerk beter bekend gemaakt door het organiseren van toeristisch bezoek en het verzorgen van rondleidingen, voordrachten en publicaties.

 

Contact
Prior Peltiersplaats 7
B-2000 Antwerpen
tel. + fax: 03 232 32 67

paulusvrienden@skynet.be

 

Walter Geluyckens

voorzitter

walter.geluyckens@hotmail.com

GSM 0494 44 82 53

 

Leo Vereecken

secretaris

leovereecken@telenet.be

GSM 0486 57 52 35

 

Robert Vanherp

penningmeester

vanherp.robert@scarlet.be

GSM 0494 57 02 92

Lidmaatschap
Belangstellenden kunnen lid worden van de V.Z.W. door storting van een jaarlijks lidgeld op rekeningnummer 220-0908555-89 van de Sint-Paulusvrienden, Prior Peltiersplaats 7, B-2000 Antwerpen (melding: "lidgeld")

  • steunende leden: € 15,00
  • ereleden en leden niet in België wonend: € 30,00
  • beschermende leden: minstens € 60,00(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS