Organigram
Nederlands Franšais Deutsch English
Kerkfabriek

 

De Sint-Andrieskerk wordt beheerd door een kerkfabriek, een autonome openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie, onder toezicht van de kerkelijke en burgerlijke overheid, met name de bisschop en de gemeente. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad die is samengesteld uit volgende raadsleden:

 

De heer Guy De Munck

voorzitter

e-mail popup 

 

De heer Michel Robeyns

secretaris

e-mail popup

 

De heer Nico Van Meerbeeck

penningmeester

e-mail popup

 

De heer Jan Hubert

raadslid

e-mail popup

 

De Heer Willy Martinet

raadslid

 

 

Parochie

 

Z.E.H. Rudi Mannaerts

pastoor

tel. 03 226 52 53

e-mail popup

 

 

VZW Sint-Andries 2000

 

Voor het openstellen van de kerk voor het grote publiek en het promoten van haar rijk cultuurhistorisch patrimonium werd in 1991 een vzw opgericht.


Dank zij enthousiaste vrijwilligers is de kerk van 1 april tot 31 oktober dagelijks toegankelijk tussen 14 en 17 uur. Van mei tot september verzorgt een stadsgids 's zondags om 15 uur een gratis rondleiding.
De vzw bundelt documentatie over de kerk, behartigt de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift, van brochures, prentkaarten en kerstkaarten en staat in voor de verspreiding van folders en promotiemateriaal. Jaarlijks organiseert ze een concert en wordt er een interessante tentoonstelling ingericht.

De vzw werkt actief mee aan kerkoverschrijdende manifestaties, zoals Winterwandelingen rond de kerststal, Open Monumentendag, Erfgoeddag e.a.

Dank zij de milde steun van haar leden, de verkoopstand in de kerk en de opbrengst van een jaarlijks concert levert de vzw een financiële bijdrage voor het onderhoud en de restauratie van het kunstpatrimonium. Voorbeelden daarvan zijn o.a.: het schrijn der XXXVI Heiligen, de 17de-eeuwse biechtstoel in de Mariakapel, een 19de-eeuwse mantel van O.-L.-Vrouw van Bijstand en Victorie, het zandstenen Mariabeeld, het Chinese antependium uit de 18de eeuw, de aankoop van het modello ‘De Marteldood van de Heilige Andreas' door Otto Van Veen, enz.

Lidmaatschap


Belangstellenden kunnen lid worden van de vzw door storting van een jaarlijks lidgeld van 15 EUR (gewone leden) 30 EUR (ereleden) op nr. 789-5639660-01 van de vzw Sint-Andries 2000, Sint-Andriesstraat 7 bus 4, 2000 Antwerpen. Alle leden ontvangen de driemaandelijkse Nieuwsbrief.
Personen die tijdens het toeristisch seizoen toezicht willen houden in de kerk zijn steeds welkom! Inlichtingen te verkrijgen bij Mevr. Christiane Bogaert-Smeets, tel. 03 829 11 40 of via

e-mail popup. 

Voor meer informatie

Secretariaat

Sint-Andriesstraat 7, bus 4

BE 2000 Antwerpen
tel. 03 233 42 63
(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS