De barokke biechtstoelen
Nederlands Franšais Deutsch English
De tien biechtstoelen in de zijbeuken vormen een beeldrijke encyclopedie van de dominicaanse geschiedenis en spiritualiteit. De bezoeker wordt door de beeldspraak uitgenodigd om zich te bezinnen over goed en kwaad en bewogen om zijn berouw uit te drukken.

De twee reeksen van vijf biechtstoelen van de zuider- en noorderzijbeuk vormen een hagiografisch schaakspel. Er zijn talrijke schakels met de overkant. Zo staat Petrus tegenover zijn broer Andreas en Joannes tegenover zijn broer Jacobus. Deze vier apostelen waren de populairste heiligen van het Schipperskwartier, vermits ze zelf vissers waren.

Deze biechtstoelen dateren uit de jaren 1658-1660 en werden uit eik gebeeldhouwd in het atelier van Peter I Verbruggen. Die van de noordzijde zijn van de meester zelf, terwijl de zuidzijde atelierwerk zou kunnen zijn. Het geheel is een meesterwerk van de Antwerpse beeldhouwkunst en getuigt van een onuitputtelijke verbeelding.

In de tien biechtstoelen zijn er ongeveer 500 engeltjes te vinden, elk gewapend met attributen en ze verzinnebeelden de gevoelens die in de ziel van de zondaar leven; de deugden die hij nastreeft en de sacramenten waartoe hij zijn toevlucht neemt. De speelse putti getuigen van oprechte levensvreugde.

Naast volplastische, levensgrote beelden, ontwaart men ook op de lambrisering een overvloed aan laagreliëfs met taferelen uit het leven van Maria, zoals de Annunciatie, de Visitatie en de Aanbidding der Wijzen. Klein half-verheven beeldhouwwerk met een overrompelende levenskracht!

 
(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS