De schatkamer
Nederlands Franšais Deutsch English
De schatkamer werd ingehuldigd op 2 februari 2001, feest van Maria Lichtmis. Tot dan toe was de schat van de Sint-Pauluskerk niet voor het publiek toegankelijk. Deze kostbare verzameling komt deels uit het bezit van het voormalige klooster van de dominicanen en deels van de vroegere Sint-Walburgiskerk. De meest recente stukken werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw aan de parochiekerk geschonken door vrome gelovigen.

Blikvanger is de authentieke wijdingsacte van de eerste kerk door kerkleraar en dominicaan Albertus Magnus in 1276. Naast kostbare relieken wordt ook veel aandacht besteed aan monstransen, cibories, kelken, ceremoniestaven, liturgische gewaden, beeldjes en ornamenten voor devotiebeelden. Het meest indrukwekkende stuk is een kolossale stralenmonstrans van de Antwerpse edelsmid Joannes Petrus Antonius Verschuylen (1801-1865), 105 cm hoog en versierd met meer dan 200 diamanten. Op de voet wordt uitgebeeld hoe de heilige Paulus van zijn paard werd geslingerd bij het aanzien van het goddelijke licht, hier in de vorm van de hostie in het expositorium.

Al deze schatten hebben niet alleen een intrinsieke, monetaire waarde, maar vormen evenzeer een getuigenis van de gelovige generaties die ons zijn voorgegaan en die ons langs deze weg iets van hun geloofservaring hebben nagelaten.
(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS