ECCE - calamiteitenplannen
Nederlands Franšais Deutsch English
33 erfgoedbeherende instellingen uit Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent, waaronder acht kerken, startten in november 2007 samen met een preventieproject calamiteitenplanning. Het project kreeg de naam ECCE, dat staat voor Eerste hulp bij Calamiteiten van Cultureel Erfgoed. Het project is een samenwerking tussen de vzw Monumentale Kerken Antwerpen, de erfgoedcellen van Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent en het steunpunt FARO, en wordt begeleid door OPTIMIT. Voor Antwerpen zijn de deelnemende instellingen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Pauluskerk.

 

Instellingen die erfgoed beheren, moeten met verschillende risico's rekening houden. Brand, diefstal en vandalisme zijn de meest indrukwekkende calamiteiten, maar ook schimmels in archieven of houtworm in kerken kunnen heel wat schade aanrichten. De bedoeling van een calamiteitenplan is om dergelijke incidenten zo goed mogelijk te beheersen. Zo'n plan bevat preventieve maatregelen, maar ook acties en procedures tijdens een ramp en een scenario voor schadebeperking naderhand, in overleg met politie en brandweer.

 

Door samen te werken, willen de 33 deelnemende instellingen kennis en ervaring bundelen en kunnen ze in geval van nood ook de hulp van collega-instellingen inroepen. Na negen maanden stellen ze allemaal met terechte fierheid hun eigen calamiteitenplan voor. Voor Antwerpen gebeurde dit op 13 oktober 2008.

 

Walter Vrinssen (voorzitter vzw MKA), Leon Smets (consulent behoud en beheer FARO), Peter De Wilde (kabinetchef van de Schepen voor Cultuur)

Ludo Helsen (gedeputeerde voor Cultuur), Claire Baisier (coördinator Monumentale Kerken Antwerpen)

Het panel bestond uit Inge Vandijck (Optimit), Leon Smets (FARO), Oscar Provoost (Sint-Pauluskerk), Madeleine Manderyck (Agentschap Onroerend Erfgoed), Erich Mortelmans (Brandweer Antwerpen); Jo Briels geeft commentaar op de video over de brand van 1968

De veiligheidsverantwoordelijken ontvangen hun attest uit handen van gouverneur Cathy Berx: Maarten van Zanten (Kathedraal), Jan Hubert (Sint-Andrieskerk), Marc Hesbain (Sint-Carolus Borromeuskerk), Guy Wyffels (Sint-Jacobskerk), Oscar Provoost (Sint-Pauluskerk).
(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS