Sector (Institutioneel publiek)
Nederlands Franšais Deutsch English
Organisatie
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen (MKA) werd in 2005 opgericht als aanspreekpunt en samenwerkingsverband van vijf kerken, gelegen in het historisch centrum van Antwerpen. De Algemene Vergadering bestaat uit 15 leden, met name de voorzitter van de kerkfabriek van elk der vijf deelnemende kerken, de pastoor en de verantwoordelijken van de publiekswerking. (...) (Meer...)
Samenstelling bestuur
Raad van Bestuur   De heer Christian Devos voorzitter   De heer Marnix Van Herzeele  secretaris     Z.E.H. Rudi Mannaerts penningmeester (...) (Meer...)
Doelstellingen
De vzw MKA heeft tot doel de samenwerking tussen de vijf Antwerpse Monumentale Kerken, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Pauluskerk, teneinde de gezamenlijke ontsluiting van hun cultureel erfgoed op een serene en publieksvriendelijke wijze te beogen. Concrete doelstellingen zijn de (...) (Meer...)
Beleid
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen wil in de loop van volgende jaren, samen met de kerkelijk erfgoedconsulente en met de vijf kerkbesturen, enkele belangrijke doelstellingen realiseren: een beter - volgens de museumstandaarden van vandaag - beheer en conservatie van het uitzonderlijk patrimonium dat hen is toevertrouwdeen meer professionele publiekswerking (Meer...)
Beleidsplan
Bij aanvang van de werking van de vzw werd door de coördinator een beleidsplan opgesteld. Om dit voor te bereiden kreeg elke kerkfabriek een enquête toegestuurd met vragen over het beheer en behoud van het roerend erfgoed en van de archieven, de restauratie van het kerkgebouw, de publiekswerking, en de organisatie van evenementen. Dit document diende als voorbereiding op de (...) (Meer...)
Netwerk: met wie werken we samen
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen wordt gesteund door drie partners: de Stad Antwerpen, meer bepaald door Musea en Erfgoed Antwerpen de Provincie Antwerpen, meer bepaald door het Departement Cultuur en de Dienst (...) (Meer...)
Sponsors
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen wordt financieel en logistiek gesteund door: de Stad Antwerpen, meer bepaald door Musea en Erfgoed Antwerpen. De Erfgoedcel Antwerpen ondersteunde de startfase van het project vanuit een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid, trouw aan de filosofie (...) (Meer...)


(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS