Geschiedenis
Nederlands Franšais Deutsch English
De geschiedenis van de grootste gotische kerk der Nederlanden vangt aan in 1124. Een oude kapel hier werd toen parochiekerk, hetgeen resulteerde in een respectabele kerk in Romaanse stijl. Op haar beurt zou die vanaf 1352 vervangen worden door de huidige gotische kerk. 170 Jaar zou het duren vooraleer deze in de huidige vorm voltooid was. Maar in een tijd toen Antwerpen de derde grootste stad van Europa was, droomde men van méér. De kerk die met een lengte van 119 m., een dak van meer dan 1 ha en 128 ramen toch al gerekend mag worden onder de groten der aarde, wenste hij nog immens uit te breiden - een wereldtentoonstelling waardig. Nu nog wordt het tracé van de straten aan de oostkant van de kerk bepaald door die grandioze droom, welke echter in het water viel door (het bluswater van) een rampzalige brand in 1533.

Was het niet de ruimte van de kerk die toenam, dan toch haar hiërarchische positie want enkele jaren later werd zij bij de oprichting van het bisdom Antwerpen gekozen als kerk voor de bisschopszetel. Het is deze ‘katheder' die haar tot ‘kathedraal' maakte; hetgeen echter weinig indruk maakte op de calvinistische organisatoren van de beeldenstormen (1566 en 1581). Een nieuwe kunstminnende wind kwam aanwaaien bij het katholieke herstel in 1585 in de geest van de Contrareformatie: de barok met de grootmeester, Rubens.

In de Franse periode, einde 18de eeuw, werd de kerk compleet leeggehaald. Er dreigde zelfs volledige afbraak! Gelukkig wist stadsbouwmeester J. Blom die plannen op de lange baan te schuiven. In de 19de eeuw volgde een totale nieuwe aankleding: oud meubilair werd aangekocht uit afgeschafte (klooster-)kerken, nieuwe meubels werden besteld in neoclassicistische, nadien overvloedig in neogotische stijl (het monumentale koorgestoelte, meerdere zijaltaren en tochtportalen). In 1961 werd Antwerpen terug een zelfstandig bisdom. Het Antwerpse Provinciebestuur besloot tot grondige restauratie van de Kathedraal, een gigantisch project dat ook na 1993 verder blijft lopen. Een kans ook voor archeologisch onderzoek. En wat er allemaal al niet opgegraven is!
(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS